13 mrt

Verschuiving van ideeën over het houden van paarden

Paarden zijn al eeuwen gedomesticeerd door de mens. In eerste instantie werden ze als vervoermiddel en als werkpaarden gebruikt, maar tegenwoordig houden mensen paarden voor sport en recreatieve doeleinden. Van oudsher werden de paarden in de rustperiodes op stal gezet, kregen ze brokken en werden de hoeven beslagen met ijzers. Ook toen de functie van de paarden veranderde bleef deze methode van het verzorgen van paarden in stand.

De laatste jaren zijn er steeds meer paardenliefhebbers die hun paard een natuurlijke leefomgeving willen bieden. Deze verschuiving is ontstaan door het bestuderen van kuddes wilde paarden. Aangezien de kuddes wilde paarden zijn uitgezet en dus afstammelingen zijn van gedomesticeerde paarden, betreft het hier geen apart ras. Onderzoekers van wilde paarden zijn tot de conclusie gekomen dat wilde paarden in een betere gezondheid verkeren dan paarden in gevangenschap. Door goed naar het gedrag en de leefomgeving van deze wilde paarden te kijken, zijn er onder een groter wordende groep paardenhouders steeds meer ideeën gekomen om deze situatie na te bootsen bij de gedomesticeerde paarden.

Er lijkt een tweedeling te zijn ontstaan tussen mensen die de traditionele manier hanteren en mensen die de natuurlijke manier hanteren.

Traditionele manier

Al generaties lang wordt de kennis over het houden van paarden doorgegeven. De paarden doen waarvoor ze zijn aangeschaft zodat het niet vreemd is dat voorstanders van deze methode geen reden tot verandering zien. Met liefde wordt het paard verzorgd door het een stal te geven tegen de kou en om uit te rusten. Voor de nodige voedingstoffen krijgen de paarden dagelijks een flinke portie brokken, en om de hoeven te beschermen worden ze beslagen. In veel gevallen wordt er in de winter een deken op het paard gelegd om het tegen de kou te beschermen. De dierenarts vaccineert de paarden tegen ziektes en er wordt tweemaal per jaar een wormenkuur gegeven.

Natuurlijke manier

Mensen die hun paard op een natuurlijke manier houden proberen zoveel mogelijk de leefsituatie van wilde paarden te imiteren. Deze paarden staan niet op stal maar leven buiten en hebben hooguit een schuilstal. Omdat ze in aanraking komen met alle weersomstandigheden krijgen deze paarden een dikke wintervacht. De natuurlijk gehouden paarden hebben geen hoefijzers. Omdat het niet altijd lukt om de hoeveelheid beweging en diversiteit aan ondergronden die wilde paarden hebben te bieden, worden deze paarden wel regelmatig bekapt.

Een aantal paardeneigenaren die voor deze methode kiezen geven hun paarden helemaal geen brokken maar uitsluitend ruwvoer.

Er worden geen inentingen gegeven omdat men ervan uitgaat dat hiermee het immuunsysteem wordt aangetast, en een wormenkuur wordt alleen gegeven wanneer is vastgesteld dat er sprake is van een worminfectie.

Uiteraard zijn er ook veel variaties waarbij er van beiden methoden onderdelen gehanteerd worden. De manier waarop een paard gehouden wordt is ook afhankelijk van allerlei praktische mogelijkheden en beperkingen die je als paardeneigenaar hebt.

thunderstruck